Tytuł zgłoszenia
Ogólny zarys usterki
Data i czas zgłoszenia Urządzenie
Typ urządzenia
np. CW2MM5
#seryjny
Numer seryjny urządzenia
Opis:
Szczegółowy opis usterki
Dane kontaktowe:
ImięNazwisko
Telefon email